top of page

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Dünya kaynaklarının sınırsızmışcasına kullanımı, kirleten öder gibi hem politik hem de ekonomik yaklaşımlar ve en önemlisi doğanın yasalarında yer almayan atık kavramıyla yürüyen sanayi modeli artık bu çağın kapanışının habercisiydi.

Hem madde tedariğindeki maliyet artışı, hem atıkların bertarafındaki zorluklar kaynakların verimli kullanılmasını destekler hale geldi. Ayrıca hammadde tedariği sırasındaki biyoçeşitliliğin zarar görmesi de cabası. Tüm bunlar yeni bir modelin oluşmasına zemin hazırladı.

Bu ekonomi modeli Döngüsel Ekonomi olarak adlandırılmaya başlandı. Yasal zorunluluklar gelmeden önce sivil toplum insiyatiflerinin çabasıyla birbirine fayda sağlayacak simbiyoz sanayi ağları kurulmaya başlandı. Bu ağlarda, bazı sanayilerin atıkları, başka bir sanayi kolunun hammaddesi ya da ikincil maddesi olarak kullanılabilecek şartları sağlamaya çalışılıyor. Böylece hem atık bertarafı konusu hem hammadde tedariğinde faydalı tarafta kalınmış oluyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak hızlandırıcı bir politik tavır da Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’ından geldi.

‘’Döngüsel ekonomi eylem planı, tüm ürünlerin ortak bir metodoloji ve ilkelere dayalı döngüsel tasarımını desteklemeye yönelik bir ‘sürdürülebilir ürünler’ politikası içerecektir. Bu politika, materyallerin geri dönüştürülmeden önce azaltılmasına ve tekrar kullanılmasına öncelik verecektir ‘’

 

Konuyla ilgili faydalı linkler:

https://ebrd-tmm.com/

www.donguselekonomiplatformu.com

bottom of page