top of page

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Avrupa Birliği 2050 yılında Karbon Nötr olma hedefini belirlerken, karbon salımı konusunda büyük bir paya sahip olan binalara yönelik olarak da büyük adımlar atmaya başladı. Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2021 itibariyle 'Sıfır Enerji Binalar'a dönüşüm zorunlu hale geldi. Yeşil Mutabakat ile birlikte Sıfır Enerji Binalar ve ötesinde Sıfır Karbon Binalar bütün dünyada ulaşılacak hedefler olarak ortaya konmaya başladı. Devletler ve uluslararası kuruluşlar hızla bu doğrultuda çalışmalarını şekillendiriyorlar. 

Binaların iklim odaklı tasarımı, yaşam döngüsü analizi yapılmış malzeme seçimi, yerelden ürün tedarik etme, binaların tasarımından, inşasına, işletim rehberlerine dek karbon ve su ayakizini takip eden yaklaşımlar iklim kriziyle mücadelede büyük paya sahip olacak. Ülke mevzuatımızın zaman içinde adaptasyonu, sivil toplum kuruluşlarının sıfır enerji binalar konusunda bilgilendirilmesi ve sonuç olarak kamuoyu oluşturulması ile özel sektörün de dahil edildiği bir sürece girmek mümkün gözüküyor.

Pasif Ev Tasarımı ve Danışmanlığı (mahalle, bina ve bileşen bazında)

Yerel Yönetimlere Enerji Verimliliği Yol Haritası

bottom of page