KADIN İŞİ

Toplumun kadın üzerine yüklediği görevler, kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımını olumsuz yönde etkiliyor. Sürdürülebilir kalkınmanın önemli maddelerinden birisi olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'  konusuna ses vermek için kadın üzerine yapışmış ve görünmeyen işler gündeme alınıyor.