top of page

KARBON YÖNETİMİ

Avrupa Birliği (AB) vatandaşları için; iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormanların yok edilmesi ve okyanusların kirlenmesi gibi çevresel problemleri odağına aldığı bir yeşil ekonomi modeli olan‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı yürürlüğe koymuştur.

AB 2050 yılına kadar seragazı emisyonlarının net sıfır olduğu ve kaynak kullanımı açısından

Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

www.greendeal.com

bottom of page