NEXT GEN, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda enerji verimliliğini odağa alarak, yerelde Enerji Verimliliği Liderlerinin yetiştirilmesi için Özyeğin Üniversitesi Enerji ve Çevre Ekonomi Merkezi (EÇEM) tarafından kurgulanan bir projedir. Bu proje EÇEM'in tamamladığı AB-CFCU destekli YENİ NESİL projesinin devamıdır.

Güneydoğu Anadolu'da 10 pilot okulda yürütülen projenin tanıtımı, iletişim planının yapılması ve iletişim araçlarının hazırlanmasında yer almaktayız.

Afiş 01.jpg
afiş 02_Çalışma Yüzeyi 1.jpg
2.png
1.png
4.png
5.png
3.png