top of page

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş, bir kurumda çalışan, onun organizasyon yapısında yer
alan iç ve dış aktörler olarak tanımlanabilir. Herhangi bir sektördeki
proje sürecinde yer alan projeden olumlu veya olumsuz etkilenen ve proje
sürecine etki edebilecek tüm aktörler de paydaşlar olarak değerlendirilir.

 

Kurumların yakın ve uzun vade planlamalarında, strateji belirlemelerinde paydaş analizi kritik rol oynar. Alınacak kararların kimleri ne şekilde etkileyeceği, iletişim yöntemleri, proje sonuçları gibi  başlıklarda nitel araştırmaya dayanır.

Sürdürülebilirlik uygulamalarında ilk değerlendirilecek raporlar arasında yer alır. Olasılıklar üzerinden planlamalar gerçekleştirilir.

bottom of page