top of page

RİSKLER & FIRSATLAR
ÇEVRESEL & SOSYAL

Endüstriyel devrimin ardından birçok ülke on yıllar içerisinde adapte olmayı başarıp yeni bir dönemin başlangıcı olan dijitalleşmeye geçiş yapıyorlar. Bu dönem ile birlikte gelişen hızlı değişimleri anlamaya ve ardından adapte olmaya çalışıyorlar. Ve bulabildikleri bütün bilgi kaynaklarını kullanma eğilimindeler.

Son yılların strateji belirleme toplantılarının önemli bir parçası ise küresel trendler oldu. Bu trendleri iyi takip eden uluslar ve kurumlar kendi iç ve dış politikalarında, kısa ve uzun vade stratejilerinde değerlendirmeye başladı.

Bu trendlerin içinde çevresel ve sosyal açıdan onları bekleyen risklerin değerlendirilmesi ve yaratılabilecek fırsat alanları gelişim için artık çok kritik gözüküyor.

 

www.weforum.org

https://www.unhcr.org 

bottom of page