top of page
SDG-logo.png

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA

Birleşmiş Milletlerin Binyıl Kalkınma Hedeflerinin üzerine çıkmayı planladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' nı 17 ana başlık ve 169 alt başlık altında toplayarak 1 Ocak 2016 tarihinde yayınladı. İklim eylemi, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sanayi ve yenilikçi altyapı gibi güncellenmiş kavramlar ile, 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olarak yapıldı.

Farklı konu başlıkları gibi gözükse de bu 17 Amaç birbiriyle oldukça bağlantılı. Ve sorunların çözümünde farklı başlıkların bir araya gelişi kaçınılmaz gözüküyor.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları, gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam zemini hazırlamak üzere aşağıdaki ana başlıkları belirledi;

1-Yoksulluğa Son

2-Açlığa Son

3-Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

4-Nitelikli Eğitim

5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6-Temiz Su ve Sanitasyon

7-Erişilebilir ve Temiz Enerji

8-İnsana Yakışır İş ve Büyüme

9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

10-Eşitsizliklerin Azaltılması

11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

12-Sorumlu Üretim ve Tüketim

13-İklim Eylemi

14-Sudaki Yaşam

15-Karasal Yaşam

16-Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

17-Amaçlar İçin Ortaklıklar

https://www.tr.undp.org

bottom of page