top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK >>ÇEVRESEL >>SOSYAL>>EKONOMİK

Yakın gelecek kulağımıza şunu fısıldıyor; bireyler ya da kurumlar sürdürülebilir bir gelecek kurgulayabilmeleri için önce yaşanılabilir çevreye, ardından sosyal bir yaşam ortamına ihtiyaç duyuyor ve bu koşullara uyum sağlayamayan kurumların ekonomik devamlılığı tehlike altına gireceği öngörülüyor.

Küresel çapta en büyük beş yüz şirketin, somut ve soyut varlıklarının yıllar içinde değişimi birçok araştırmanın konusu olmuş durumda. Bu araştırmalar şirketlerin ortalama somut varlıklarının gittikçe azaldığını, soyut varlıklarının arttığına işaret ediyor.

İş Yerinde Arılar

Varoluşunda doğayı odağına alan, bulunduğu topluma sosyal fayda sağlayan kurumlar yakın gelecekte ekonomik olarak sürdürülebilirliklerini sağlayabilecekler. Yeni nesil kurumlar; doğaya uyumlu, insan haklarını gözeten, farklılıklara saygı duyan ve farklılıklar için yeni koşullar yaratan, tüm eşitsizliklerle mücadele eden, finansal varoluş haricinde toplumsal fayda gözeten kurumlar olacaklar.

Sürdürülebilirliği yolculuk metaforuyla anlatmak istersek, bu yolculukta duraklar, yol ayrımları, bazen yüksek motivasyon, bazen kafa karışıkları hepsi bizi beklemektedir. Bu yolculukta karşımıza çıkacak başlıca durumları eğitim, danışmanlık ve iletişim argümanları yanımıza alarak birlikte tartışabilir ve çözebiliriz. İşte yolculuktan bazı anahtar kelimeler;

bottom of page