top of page

YEŞİL MUTABAKAT

Avrupa Birliği (AB) vatandaşları için; iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormanların yok edilmesi ve okyanusların kirlenmesi gibi çevresel problemleri odağına aldığı bir yeşil ekonomi modeli olan‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı yürürlüğe koymuştur.

AB 2050 yılına kadar seragazı emisyonlarının net sıfır olduğu ve kaynak kullanımı açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir.
AB ekonomik büyüme planlarını hazırlarken, aynı zamanda vatandaşların sağlığını ve refahını
çevre kaynaklı risk ve etkilerden korumayı da göz önünde bulundurarak, adil ve kapsayıcı bir geçiş için çalışacağını açıkladı.

AB, Yeşil Mutabakatının Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olacağını da duyurdu.

Bu mutabakat, AB sınırları içindeki ülkeler dışında adil ve rekabetçi bir model olması açısından AB ile ticaret yapan diğer paydaş ülkeleri de ilgilendiriyor. 2030 yılına kadar AB Çevre yasalarına uyumlu olması gerekecek. Bu yasalar çok kapsamlı bir içeriğe sahip olduğundan aşama aşama geçiş yapılması düşünülüyor ve ilk etapta karbon vergisi devreye alınıyor.

Karbon sıfır hedefine ulaşabilmek için, ihracat yapan ülkelerin de karbon salınımını yönetmesini gerektirecek karbon vergilerini devreye almaya başlıyor. Karbon salınımından ton başına 50 euro karbon vergisi alacağını duyurdu. Eğer ihracat yapan ülkede karbon vergi sistemi var ise aradaki fark düşülerek vergi alınacak.

Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

www.greendeal.com

bottom of page