Yeni Nesil, enerji verimliliği konusunda kültür oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayarak, hem düşük enerjili binalar için yenileme çalışmalarına, hem de meslek okullarındaki eğiticilere yönelik oluşturduğu kılavuzlar ile kültürün gelecek nesillere aktarılmasının alt yapısını hazırlar.